Dark element warriors

From Sengoku Asuka ZERO Wiki
Jump to: navigation, search

In Sengoku Asuka ZERO, dark element warriors both deal and receive increased damage to and from those of the light element.

Please see Tier List for more information.

List of dark element warriors[edit | edit source]

Image Name Rarity Element Weapon EX skill Fixed skill Realm of Souls Ascendable Can Be Obtained By
Rōnin (Dark) small.png Rōnin (Dark) Dark.png Slash.png Wave Cut Quarter Slash No No
Ashigaru (Dark) small.png Ashigaru (Dark) Dark.png Pierce.png Strong Thrust Rush Down No No
Sōhei (Dark) small.png Sōhei (Dark) Dark.png Strike.png Crush Chastise No No
Shinobi (Dark) small.png Shinobi (Dark) Dark.png Thrown.png Hard Throw Kunai No No
Jōhei (Dark) small.png Jūhei (Dark) Dark.png Gun.png Buckshot Alignment No No
Kyōhei (Dark) small.png Kyūhei (Dark) Dark.png Bow.png Shoot Chance Taker No No
Kōsaka Masanobu small.png Kōsaka Masanobu ☆☆ Dark.png Slash.png Close Analysis Forged Letter No No
Oichi-no-Kata small.png Oichi-no-Kata ☆☆ Dark.png Pierce.png Moon Thrust Half Moon No No
Matsuo Bashō poet small.png (Saint-Poet) Matsuo Bashō ☆☆ Dark.png Strike.png Summer Grass Withered Fields No No
Sogō Kazumasa small.png Sogō Kazumasa ☆☆ Dark.png Thrown.png Oni Killer Dark Needle No No
Kakizaki Kageie small.png (Fleetfoot) Kakizaki Kageie ☆☆☆ Dark.png Slash.png Fleet High Seas No No
Fukushima Masanori berserker small.png (Berserker) Fukushima Masanori ☆☆☆ Dark.png Pierce.png Moon Pierce Wild Gore No No
Ukita Hideie small.png (Vampire) Ukita Hideie ☆☆☆ Dark.png Strike.png Soul Siphon Leech No No
Momochi Tanba shinobi small.png (Rebel Shinobi) Momochi Tanba ☆☆☆ Dark.png Thrown.png Ninjutsu: Raiden Corner Lock No No
Amakusa Tokisada small.png (Martyr) Amakusa Tokisada ☆☆☆ Dark.png Gun.png Child of God Sobbed Question No No
Momochi Sandayō small.png (Soft Shinobi) Momochi Sandayū ☆☆☆ Dark.png Bow.png Assassinate Sneak Spy No No
Masamune small.png (Saintsmith) Masamune ☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Tempering Firestarter No No Event: Saintsmith
Miyamoto Musashi small.png (Five Rings) Miyamoto Musashi ☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Abandon Post Maybe Later No No
Sanada Nobuyuki small.png (Loyal Lion) Sanada Nobuyuki ☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Iron Umbrella Spirit of Rebellion No No
Shimazu Toshihisa small.png (Mindreader) Shimazu Toshihisa ☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Blinding Banquet Drunk Fu No No Event: Mindreader
Saitō Dōsan small.png (Viper of Mino) Saitō Dōsan ☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Viper's Draught Orochi No No
Kakizaki Kageie schichitegumi small.png (Shichitegumi) Kakizaki Kageie ☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Breaker Art Pillowtalk No No
Mori Sōiken small.png (Rebel Patriot) Mori Sōiken ☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Graviton Stomp Hand Grenade No No
Koide Hidemasa witch small.png (Friendly Witch) Koide Hidemasa ☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Going Batty Skywalk Sorcery No No
Amago Tsunehisa small.png (Schemer) Amago Tsunehisa ☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Righteous Rebel Downfall No No
Akechi Samanosuke small.png (Moon Bunny) Akechi Samanosuke ☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Lakeside Ferry Moon Landing No No
Yōki Hideyasu small.png (Adoptee) Yūki Hideyasu ☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Full Moon Bloody Nose No No
Akechi Mitsuhide Betrayer small.png (Betrayer) Akechi Mitsuhide ☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Madness Blooms Dark Blade No No
Naoe Kanetsugu small.png (Atago Avatar) Naoe Kanetsugu ☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Void Shield Elegant Blade No No
Miyamoto Musashi homeguard small.png (Homeguard) Miyamoto Musashi ☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Codependency Parasite No No
Mito Mitsukuni small.png (Koishigawa) Mito Mitsukuni ☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Breath Rejection Heavenly Udon No No Event: Mito Kōmon's Holiday
Yagyō Jōbei small.png (One-Eyed Demon) Yagyō Jōbei ☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Swallowflight: Getsuei Mind's Eye No No
(Pumpkin Sage) Sen-no-Rikyū small.png (Pumpkin Sage) Sen-no-Rikyū ☆☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Pumpkin Matcha Latte Oriental Pumpkin No No
(Summer Panda) Kani Saizō small.png (Summer Panda) Kani Saizō ☆☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Watermelon Splitter Lovely Fruit No No
(Shade Blossom) Mori Yoshiyuki small.png (Shade Blossom) Mori Yoshiyuki ☆☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Sakura In Bloom Sakura Dance No No
(Flying Crane) Tsuruhime small.png (Flying Crane) Tsuruhime ☆☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Crane Blitz Gettin' Fired Up! No No
Takayama Tomoteru small.png (Convert) Takayama Tomoteru ☆☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Divine Manifestation Model Warrior Yes No
Hosokawa Yōsai small.png (Karuta Prodigy) Hosokawa Yūsai ☆☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Displace Gentle Hand No No
(Drunken Lancer) Mori Tomonobu small.png (Drunken Lancer) Mori Tomonobu ☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Barhopping If You Drink... No No
Sakakibara Yasumasa hero small.png (Wise Hero) Sakakibara Yasumasa ☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Wheel Guard Rapid Recovery Yes No
(Falconwing) Takagi Kiyohide small.png (Falconwing) Takagi Kiyohide ☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Azure Flash Warrior Shout No No
(Of Few Words) Amakasu Kagemochi small.png (Of Few Words) Amakasu Kagemochi ☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Shieldbreaker Rush Iron Wall (So Heavy) No No
Nōhime actress small.png (Wannabe Actress) Nōhime ☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Discordant Release Voice Training No No
Kamiya Sōtan small.png (Action Accountant) Kamiya Sōtan ☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Taikōchō Discount Sōtan Nikki No No
(Warpriest) Asakura Sōteki small.png (Warpriest) Asakura Sōteki ☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Wisdom Eye Declaration No No
(Lecturer) Naoe Kagetsuna small.png (Lecturer) Naoe Kagetsuna ☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Pick A Fight Puppet Shoot No No
Atagi Fuyuyasu small.png (Winter Poet) Atagi Fuyuyasu ☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Searing Sunlight Crystal Wall No No
Konchiin Suden small.png (Heretic Priest) Konchiin Suden ☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Minister of Kokue Avarice Brain No No
Jiraiya Sage small.png (Mountain Sage) Jiraiya ☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Cicada Jutsu Remedy No No
Hosokawa Gracia saint small.png (Winter Saint) Hosokawa Gracia ☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Sainted Mother's Shield Man As Man No No
Fujibayashi Nagato small.png (Iga Master) Fujibayashi Nagato ☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Iga Art: Twilight Jōnin Dodge No No
(Holy Word) Luis Frois small.png (Holy Word) Luis Frois ☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Dutch Culture Exchange Frenzied Notes No No
Mori Ranmaru diva small.png (Masked Diva) Mori Ranmaru ☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Live Show Acoustic Echo No No
Sarutobi Sasuke shinobi small.png (Bath Shinobi) Sarutobi Sasuke ☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Bathing Spider Jutsu Bucket Charm No No
Hasekura Tsunenaga detective small.png (Winter Detective) Hasekura Tsunenaga ☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Gun Salute Silent Night No No
(Moon Deva) Nabeshima Naoshige small.png (Moon Deva) Nabeshima Naoshige ☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Natural Dress Dango Strike No No
(Bandmaster) Andō Morinari small.png (Bandmaster) Ando Morinari ☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Nimble Flute On Tempo No No
Otatsu-no-Kata small.png (Bewitcher) Otatsu-no-Kata ☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Artillery Charm Nerve Shot No No
Mōri Motonari arrows small.png (Three Arrows) Mōri Motonari ☆☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Riding Shot Triple Arrow No No
Koshōshō small.png (Jorōgumo) Koshōshō ☆☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Sticky Threads Spun Garbage No No
Sassa Narimasa small.png (Three Hats) Sassa Narimasa ☆☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Master Haggler Savings No No
Orochimaru small.png (White Serpent) Orochimaru ☆☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Serpent Bondage Orochi Leech No No
(Bandō Bathtime) Satake Yoshishige small.png (Bandō Bathtime) Satake Yoshishige ☆☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Bucket Budget Hot Water Splash No No
(Pure Land Being) Hōnen small.png (Pure Land Being) Hōnen ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Amrita Three Minds No No
Shima Sakon small.png (Destructor) Shima Sakon ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Bladeless Blade Rallying Roar No No
Akechi Mitsuhide diva small.png (Soul Diva) Akechi Mitsuhide ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Mixed Voice Falsetto No No
Date Masamune bathing dragon small.png (Bathing Dragon) Date Masamune ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Slash.png Water Prison Drain Shield No No
Hōjō Sōun small.png (Onsen Beauty) Hōjō Sōun ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Pierce.png Celebratory Feast Original Daimyo No No
Inaba Ittetsu small.png (Hard-Headed) Inaba Ittetsu ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Strike.png Triple Slash Snare Roll No No
Momochi Tanba small.png (Shadow of Iga) Momochi Tanba ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png 623P Neutrality No No
(Second Captain) Nagakura Shinpachi small.png (Second Captain) Nagakura Shinpachi ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Thrown.png Face To Face Seduction Pose No No
Oda Nobunaga small.png (Demon Queen) Oda Nobunaga ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Ruler's Dance Ruler Shot No No
Koide hidemasa small.png (Black Bat) Koide Hidemasa ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Devil Temptation Bat Wings No No
Kichō small.png (Viper Blade) Kichō ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Gun.png Butterfly Dance Alluring Vision Yes Yes
(Swimsuit Sniper) Matsunaga Hisahide small.png (Swimsuit Sniper) Matsunaga Hisahide ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Freezing Shot Ice Burst No No
Yoshitsune small.png (Mahavairocana) Yoshitsune ☆☆☆☆☆☆ Dark.png Bow.png Soul Reap Underdog Tale No No